Háborús dokumentumok

Az Osztrák-Magyar Monarchia jegyzéke Szerbiához

Szerbia válaszjegyzéke az Osztrák-Magyar Monarchiának

Az Osztrák-Magyar Monarchia hadüzenete Szerbiának

Ferenc József kiáltványa (Népeimhez!)

A magyar kormány kiáltványa

A Nemzeti Áldozatkészség Szobra Végrehajtó Bizottságának elismervénye

Anker élet- és járadékbiztosító társaság hadikölcsönbiztosítása

Az új nyári időmérés történelmi emléklapja

Elismervény a magyar Nők Korona Alapjának javára tett adományról

Hadi jótékonyság - a székesfehérvári vértes vitéz

Hadikölcsönbiztosítás általános feltételei

Látrány I. világháborús hősei Kiállítás a világháború kitörésének centenáriuma alkalmából a Kerek Világ Egyesület felhívására összegyűlt anyagból

Nagy Ágnes: Egy matróz levelei az első világháborúból