Jogi nyilatkozat

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK – JOGI NYILATKOZAT

Az alábbiakban tesszük közzé a www.elsovilaghaboru.com/tortenete/ honlapot üzemeltető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány jogi nyilatkozatát.

A www.elsovilaghaboru.com/tortenete/ oldal felhasználójának minősül mindenki, aki a www.elsovilaghaboru.com/tortenete/ oldalra, illetve az esetlegesen hozzá tartozó aloldalakra látogat, illetve az oldalakhoz kapcsolódó bármilyen szolgáltatást igénybe vesz.

A honlapon megtalálható valamennyi tartalom, az oldal bármely alkotóeleme szerzői jogi védelem alatt áll, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány (továbbiakban: Tartalomszolgáltató) szellemi tulajdonát képezi és csak a Tartalomszolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A Magyarországon hatályos jogszabályok, nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek: www.elsovilaghaboru.com/tortenete/ honlap megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások (formai és tartalmi felépítés, a tartalmi elemek elnevezése, jellegzetes színek, színelrendezés, szöveg, kép, fénykép, ábra, dokumentum, információ, animáció), www.elsovilaghaboru.com/tortenete/ honlapon feltüntetett, felhasznált adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések.

A honlapon található egyes képek, információk, írásművek felhasználása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezései szerint lehetséges, a szabad felhasználás esetein kívüli felhasználáshoz az adott szerző vagy a felhasználási jogok birtokosa hozzájárulása szükséges.

A Tartalomszolgáltató tulajdonát képező szellemi alkotások a Tartalomszolgáltató hozzájáruló nyilatkozata esetén is csak a honlap tartalmával azonos, a Tartalomszolgáltató által előzetesen elfogadott célra, a forrás pontos megjelölésével használhatók fel. A felhasználás során tilos az információkat, képeket, dokumentumokat, adatokat módosítani, átdolgozni, torzítani.

A fentieknek megfelelően tilos a Tartalomszolgáltató engedélye nélkül a honlap egészét vagy egyes részeit bármely formában felhasználni, terjeszteni, adatbázisban tárolni, letölthetővé tenni, kereskedelmi forgalomba hozni. A honlap semmilyen részlete nem tehető más honlap, vagy bármilyen információs rendszer részévé. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a jogosulatlan felhasználás büntetőjogi és polgári jogi következményeket von maga után. A www.elsovilaghaboru.com/tortenete/ honlap felhasználási feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén a Tartalomszolgáltató haladéktalanul megteszi a jogsértés miatt szükséges jogi lépéseket

A Tartalomszolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét a www.elsovilaghaboru.com/tortenete/ honlap használatából eredő vagy azzal összefüggésben keletkezett közvetlen vagy közvetett, rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért, károkért. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (például: vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használata vagy terjesztése, a Tartalomszolgáltató birtokában lévő adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megsemmisítése, károsítása vagy nyilvánosságra hozatala, egyéb hacker-tevékenységek) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért azok vonatkozásában a Tartalomszolgáltató kizárja a felelősségét.

A jognyilatkozattal összhangban vannak az alábbi, hatályos jogszabályok, így különösen:

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről