Együttműködő intézmények

Arcanum Adatbázis Kiadó és Fejlesztő Kft.

Az Arcanum Adatbázis Kiadó és Fejlesztő Kft. Magyarország vezető tartalomszolgáltatója. Tömeges digitalizálási projektjei során olyan kiadványok sorát jelenteti meg, amelyek a jövő digitális könyvtárának alapművei lehetnek.

arcanum

Budapesti Olasz Kultúrintézet

A budapesti Olasz Kultúrintézet olasz állami intézmény, melynek hatásköre Magyarország egész területére kiterjed. Az Olasz Kultúrintézet elsődleges célja az Olaszország és Magyarország közötti kulturális kapcsolatok elősegítése, melyet az olasz nyelv és kultúra magyarországi terjesztése, valamint kulturális rendezvények által valósít meg, lehetőséget biztosítva a tudományos, a művészeti gondolatcsere számára.

olasz intézet

Budapesti Szlovák Kulturális Intézet

A Budapesti Szlovák Kulturális Intézet szlovák állami intézmény, melynek legfontosabb célja a Szlovákia és Magyarország közötti kulturális kapcsolatok elősegítése. Az Intézet mindezt a szlovák nyelv és kultúra magyarországi terjesztésével, valamint rendszeresen szervezett kulturális (tudományos és művészeti) eseményeivel kívánja megvalósítani.

szlovák intézet

Habsburg Történeti Intézet

A Habsburg Történeti Intézet célja, hogy ösztönözze és összefogja a Habsburg Birodalom és öröksége témakörben folytatott tudományos tevékenységet és kutatást.

habsburg

Hadtörténeti Intézet és Múzeum

A Honvédelmi Minisztérium alá tartozó intézmények fő célja a magyar és a kapcsolódó egyetemes hadtörténet tárgyi emlékeinek és dokumentumainak kutatása, feltárása és rendszerezése itthon és külföldön egyaránt.

hadtörténeti múzeum

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány

Az Alapítvány célja a tudományos kutatás, valamint a közművelődési, oktatási és a kulturális javak védelmével kapcsolatos állami feladatok ellátása. 

Logo - Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA)

A 2011-ben létrejött közgyűjtemény az ország egyetlen filmes közgyűjteménye. Működésének fő célja, hogy a magyar és egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos és egyéb dokumentumainak gyűjtésével, megőrzésével, felújításával és archiválásával, valamint kutatási tevékenységgel hozzájáruljon a magyar filmkultúra fejlődéséhez.  

manda2

Magyar Nemzeti Levéltár

Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) közgyűjteményi intézet, mely nemzeti kincseknek számító iratokat őriz. Célja megjeleníteni és dokumentálni a nemzet írott örökségét, és levéltári anyagán keresztül alakítani a nemzet, a kisebb és nagyobb helyi közösségek, valamint nem utolsósorban az egyes emberek azonosságtudatát.  

mnl

Magyar Nemzeti Múzeum

Az intézmény feladata a magyar nép és Magyarország, valamint a Kárpát-medencében élt népek történetére vonatkozó néprajzi, történeti, művészettörténeti és régészeti tárgyi emlékek és dokumentumok gyűjtése, őrzése, feldolgozása és a nagyközönségnek való bemutatása.

magyar nemzeti múzeum

XX. Század Intézet

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által létrehozott XX. Század Intézet fő célja a 20. század történelmének tudományos vizsgálata, elsősorban a magyar és közép-kelet-európai történelem politikai és társadalmi összefüggéseinek kutatása, feldolgozása és ismertetése.  

xx.szazad intézet

Facebook   Youtube   Instagram