XX. Század Intézet

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által létrehozott XX. Század Intézet fő célja a 20. század történelmének tudományos vizsgálata, elsősorban a magyar és közép-kelet-európai történelem politikai és társadalmi összefüggéseinek kutatása, feldolgozása és ismertetése.  

xx.szazad intézet

A XX. Század Intézet aktívan részt vesz a múlt század politikai pereinek levéltári kutatásában, bemutatásában és a diktatúrák mélyreható elemzésében és összehasonlításában. Az Intézet támogatja és ösztönzi a korszakkal kapcsolatos kutatómunkákat, egyetemisták és pályakezdő történészek, kutatók bevonásával. A XX. Század Intézet számos tudományos igényű történeti és társadalomtudományi kiadványt jelentetett meg.

Honlap: http://www.xxszazadintezet.hu

Facebook   Youtube   Instagram