Bibliográfia

Pollmann Ferenc: „A Bokréta utcától a Szamárszigetig. Paszterkó József első világháborús levelei.”
2005 In: A Hadtörténeti Múzeum értesítője, 8. évf. p. 119-127.
Pollmann Ferenc: „A kaszinó affér: honatyák kontra tisztikar. Adalék a hadsereg és a politika viszonyához Magyarországon az első világháború előestéjén.”
1977 In: Limes tudományos szemle, 10. évf. 3. sz. p. 71-86.
Pollmann Ferenc: „A szerbekkel szembeni osztrák-magyar atrocitások az első világháború kezdetén. Sabác, 1914. augusztus 17.”
2009 In: Hadtörténelmi Közlemények, 122. évf. 3. sz. p. 715-730.
Pölöskei Ferenc: „Tisza István nemzetiségi politikája az első világháború előestéjén.”
1970 In: Századok, 104. évf. 1. sz. p. 3-34.
Puskás Julianna: „Adatok a hadigazdálkodás kialakulásához és rendszeréhez Magyarországon az első világháború végén.”
1958 In: Történelmi szemle, 1. évf. 1-2. sz. p. 136.
Sarbó Artur: „Gránát- és schrapnellrobbanás által okozott állapotokról: közlemény az István-úti hadihonvédkórházból és a Szent-István-Közkórház ideggyógyászati osztályáról.”
1916 In: A Budapesti Orvosi Újság Tudományos Közleményei, 46. sz. p. 1-24.
Schönwald Pál: „Adalék a monarchia bomlásához: (osztrák-magyar kormányellentétek a területi sérthetetlenség büntetőjogi védelmének kölcsönössége kérdésében az első világháború utolsó éveiben).”
1968 In: Jogtörténeti tanulmányok, 2. évf. 2. köt. p. 241-251.
Seres Zoltán - Prantner Ida - Ember István: „Az I. világháború utáni demográfiai változások a Kárpát-medencében.”
2009 In: Magyar Epidemológia, 6. évf. 1. sz. p. 93-94.
Soós Katalin: „Katonalevelek az olasz frontról 1915-1917.”
1991. In: Acta Historica, Különszám. p. 81-89.
Sipos Balázs: „Az első világháború médiahatásai.”
2010 In: Médiakutató, 11. évf. 1. sz. p. 103-108.
Soós Péter: „A Magyar Fegyver- és Gépgyár Rt. I. világháború alatti tevékenysége.”
2011 In: A Hadtörténeti Múzeum értesítője, 12. évf. p. 195-205.
Stemlerné Balog Ilona: „Az első világháború és a forradalmak fényképei (1914-1919). Részlet Stemlerné Balog Ilona Történelem és fotográfia című, az Osiris Kiadónál megjelent könyvéből.”
2010 In: Fotóművészet, 53. évf. 1. sz. p. 102-110.
Stencinger Norbert: „Karácsony az első világháború idején - Frontvonalban a betlehemi csillag.”
2008 In: Élet és tudomány, 63. évf. 51-52. sz. p. 1610-1612.
Szabó Balázs: „A budai sziklakórház.”
2010 In: Budapest, 33. évf. 7. sz. p. 7-10.
Szabó Béla: „Az ortodox gondolkodás sajátosságai az orosz hadművészetben az első világháború alatt.”
2010 In: Bolyai szemle, 19. évf. 1. sz. p. 17-32.
Szabó Dániel: „Eke és fegyver segít, hogy sikerüljön”: magyar hadikölcsön plakátok az első világháború idején.”
2011 In: A Hadtörténeti Múzeum értesítője, 12. évf. p. 139-146.
Szabó Dániel: „Katonadalok és az első világháború.”
2007 In: Aetas, 22. évf. 1. sz. p. 44.
Szabó Dániel: „Ferenc József azt üzente... Háborús lelkesedés 1914.”
2004 In: História, 26. évf. 6-7. sz. p. 15-17.
Szabó Zoltán: „Kecskemét az első világháború idején.”
1986 In: Cumina: a Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, 9. sz. p. 225-256.
Szállási Árpád: „A nemibajok elleni küzdelem az első világháború idején.”
1977 In: Orvosi hetilap, 118. évf. 28. sz. p. 1666-1668..