Tisztelt Érdeklődők!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság és a XX. Század Intézet idén is új pályázatokat ír ki, az alább megtalálható kategóriákban és útmutatások szerint.

A pályázatok keretében mód nyílik tudományos művek megjelentetésére, első világháborús emlékművek helyreállítására, tudományos és kulturális rendezvények, művészeti tevékenységek megvalósítására, valamint játék- és dokumentumfilmek forgatókönyveinek megalkotására. A 2014-től 2020-ig tartó programsorozat célja, hogy a huszadik század egyik legfontosabb, a magyar és az egyetemes történelmet is meghatározó eseményét helyezze új megvilágításba. A centenárium lehetőség és kötelesség egyben, hiszen miközben a hajdani összecsapás szembenálló feleinek érték- és érdek-ellentétei az egész huszadik századot meghatározták, a "nagy háború" széles körben elterjedt narratíváját máig torzítja a "vesztesek-győztesek" hamis ellentétpárja, valamint a totális diktatúrák ideológiai utórezgése.

Itt az idő, hogy újragondoljuk mindazt, ami akkor történt!

Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság

 

A pályázati iroda ügyfélszolgálati elérhetőségei:

Telefon: +3613010943

E-mail: palyazat@elsovilaghaboru.com

Cím: 1054 Budapest, Báthory utca 20.

 

 

A Bethlen Gábor Alap pályázati felhívása határon túli településeken felállított, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, felújítására, helyreállítására

 

 

Magyarország nemzetpolitikai stratégiájához igazodva a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti 2017. évi pályázati felhívásait

A határon túli településeken felállított, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, felújítása, helyreállítása. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. február 15. Benyújtási határidő: 2017. március 17. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. szervezeten belüli ügyfélszolgálata

Telefonon: minden munkanap 9-12 óra között

Pályázati tájékoztatás
 Régió Referens Telefon  e-mail 
 Erdély  Fritz Gabriella  +36-1-795-6589  fritz.gabriella@bgazrt.hu">fritz.gabriella@bgazrt.hu
 Erdély  Salat Csilla  +36-1-795-6601  salat.csilla@bgazrt.hu
 Felvidék  Lendvainé Gábor Edit  +36-1-795-6588  lendvaine.gabor.edit@bgazrt.hu
 Vajdaság,
 Muravidék
 Kis Valéria  +36-1-795-6595  kis.valeria@bgazrt.hu
 Kárpátalja,
 Horvátország
 Baranyi Elek  +36-1-795-4313  baranyi.elek@bgazrt.hu
 Magyarország  Pappné Popovics Judit  +36-1-795-6582  pappne.popovics.judit@bgazrt.hu
 Szakképzés támogatása,
 pedagógusok
 együttműködése
 Nagy Beáta  +36-1-795-3218  nagy.beata@bgazrt.hu">nagy.beata@bgazrt.hu
 Dr. Szász Pál
 tanulmányi ösztöndíj
 Szabó Helga  +36-1-795-6819  szabo.helga@bgazrt.hu">szabo.helga@bgazrt.hu
 Külhoni fiatal magyar
 vállalkozások támogatása
 Vargha András  +36-1-795-1492  andras.vargha@bgazrt.hu
       
e-Pályázattal kapcsolatos
központi ügyfélszolgálat
Draskóczy János +36-30-503-9640 info@bgazrt.hu


 Bővebb információ: http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2017/


 

Kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek támogatása

 

A pályázati program célja, hogy az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programokat, művészeti tevékenységeket támogasson, így az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezet ébren tartásával hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás erősítéséhez.

 

Dokumentumok:


 

Társadalom- és történettudományi munkák megjelentetésének támogatása

 

A pályázat célja, hogy előmozdítsa az első világháborúval kapcsolatos társadalom- és történettudományi munkák megjelentetését, és ezáltal is hozzájáruljon a korszakkal kapcsolatos ismeretek bővítéséhez.

 

Dokumentumok:

 


 

 


 

Emlékművek helyreállításának támogatása

 

A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott első világháborús emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség. A pályázati program célja, hogy ily módon is ébren tartsa az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet, s ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez.

 

Dokumentumok:

 

 


 

A 2014/2015-ös pályázati szakaszhoz kapcsolódó dokumentumok

 

  


 

 

 

 

 

 

Facebook   Youtube   Instagram