Dr. Izsák Lajos

Dr. Izsák Lajos

történész, egyetemi tanár

Diplomáját 1967-ben szerezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem szakán. Szintén 1967-től kezdve folyamatosan az egyetem Új- és Jelenkori Magyar Történelem Tanszékén tanított.

A történelemtudomány kandidátusi fokozatát 1980-ban, a történelemtudomány doktora címet pedig 1993-ban szerezte meg. Későbbi egyetemi pályafutása során az ELTE oktatási és tudományos, majd tudományos rektorhelyettese lett. Kutatási területe Magyarország XX. századi története, különös tekintettel az 1944 utáni korszakra, magyar politikatörténetre. Kutatási témájában számos monográfiát és szakkönyvet jelentetett meg, tudományos közleményeinek száma a kétszázat is meghaladja. Szakmai munkásságát többek között 2003-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével, 2006-ban Szent-Györgyi Albert-díjjal ismerték el. Legutóbbi műve 2010-ben jelent meg, Pártok és politikusok Magyarországon 1945–1995 címmel.

Facebook   Youtube   Instagram