Dr. Kovács Vilmos

Dr. Kovács Vilmos

ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka

Diplomáit a Kossuth Lajos Katonai Főiskola Rakéta- és Tüzér szakán, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián Tüzér Szakon, illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, Új- és Legújabbkori Történeti muzeológus szakon szerezte.

Katonai pályafutását a Kossuth Lajos Katonai Főiskola Rakéta- és Tüzér szak elvégzése után 1983-ban kezdte meg a Várpalotai Tüzér Kiképző Központ Első Kiképző Üteg, Sorozatvető Szakaszparancsnokaként. 1995-től a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főmuzeológusa, majd 2000-től a Tárgyi Gyűjtemény Osztály vezetője volt. 2010-ben, mint ezredes, főigazgató helyettes lett. 2011. január óta vezeti az intézményt, mint parancsnok. A doktori iskolát 1992 és 1994 között a Zrínyi Miklós Katonai akadémián végezte. Főbb kutatási területe a 19-20. századi magyar és egyetemes hadiipar, lőfegyver és lőszer, valamint a tüzérség története. Számos tudományos kötet és cikk szerzője, illetve társszerzője. 12 katonai és állami kitüntetéssel rendelkezik, melyek közül kiemelkedik a lengyel „Bene Merito” kitüntetés, valamint 2015. augusztus 20-án adományozott Magyar Érdemrend lovagkeresztje katonai tagozata.

2013-tól a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokaként vesz részt az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság munkájában.

 

Facebook   Youtube   Instagram