Dr. Szakály Sándor

Dr. Szakály Sándor

a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója

Születési hely és idő: Törökkoppány, 1955. november 23.


TANULMÁNYOK

2006

a „történelemtudomány habilitált doktora” (ELTE)

2006

az MTA doktora (történelemtudomány) (MTA)

1990

a történelemtudomány kandidátusa (MTA)

1982

a bölcsészettudomány (történelem) doktora (ELTE)

1975–1980

ELTE BTK, történelem – könyvtár szak

1970–1974

Munkácsy Mihály Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Kaposvár


MUNKAHELYEK ÉS BEOSZTÁSOK

2014–

VERITAS Történetkutató Intézet, főigazgató

2014–

Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, tanszékvezető egyetemi tanár

2013–2014

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, egyetemi tanár

2013–2014

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, tudományos rektorhelyettes

2012–2014

Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, Horthy-kori témacsoport, témacsoport-vezető

2012–2013

Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, intézetvezető egyetemi tanár

2011–2013

Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, a Történelemtudományi Doktori Iskola alapítója és vezetője

2011–2012

Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, tanszékvezető egyetemi tanár

2010–2011

Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, egyetemi tanár

2009–2010

Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, egyetemi tanár

2007–2009

Kodolányi János Főiskola, óraadó tanár

2007–2009

Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, egyetemi tanár

2006–2007

Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, tudományos szaktanácsadó

2005–2006

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, tudományos kutató

2004–2005

Magyar Országos Levéltár, főigazgatói tanácsadó

2001–2004

Duna Televízió Rt., alelnök

2001–2001

Duna Televízió Rt., kulturális igazgató

1999–2000

Hadtörténeti Intézet és Múzeum, főigazgató

1997–1999

Hadtörténeti Intézet és Múzeum, tudományos főmunkatárs 

1992–1997 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum Bécsi Kirendeltség, kirendeltségvezető-helyettes 

1991–1992 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Legújabb és Jelenkor-történeti Osztály, osztályvezető 

1990–1991 

Hadtörténelmi Intézet és Múzeum, tudományos főmunkatárs 

1982–1990 

Hadtörténelmi Intézet és Múzeum, tudományos munkatárs 

1980–1982 

Hadtörténelmi Intézet és Múzeum, tudományos segédmunkatárs 


SZAKMAI-TUDOMÁNYOS MEGBIZATÁSOK

2018–

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Egyetemi Habilitációs Bizottság tag

2018–

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, alelnök

2017–

MTA Történettudományi Bizottság, tag 

2000–2003

MTA Történettudományi Bizottság, alelnök 

1997–2014

MTA Történettudományi Bizottság, tag 

2011–2015

Magyar Történelmi Társulat, alelnök 

2007–2011

Magyar Történelmi Társulat, titkár 

2003–2007

Magyar Történelmi Társulat, alelnök 

1991–1992

Magyar Történelmi Társulat, titkár 

1991–2015

Magyar Történelmi Társulat, az igazgatóválasztmány tagja

2015–

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos társaság, alelnök

2013–

Károli Gáspár Református Egyetem, Egyetemi Doktori és Habilitációs Bizottság, tag

2010–

Eszterházy Károly Főiskola, Intézményi Doktori és Habilitációs Tanács, tag

2011–

Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Tudományos Tanácsa, elnök

1999–2007

Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Tudományos Tanácsa, elnök

1997–2000

Magyar Országos Levéltár Tudományos Tanácsa, tag


KÖZÉLETI MEGBÍZATÁSOK

2014–

Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság, tag 

2014–

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, elnök

2011– 

Honvéd Hagyományőrző Egyesület, elnök

2007–

Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány, a kuratórium elnöke

2004–2007

Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány, a kuratórium tagja

1999–2004

Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány, a kuratórium elnöke

2009–

Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsa, alelnök

2001–2009

Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsa, tag

1985–1992

Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsa, tag

2001–2016

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, a választmány tagja

2016–

Nemzeti Kulturális Alap, Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma, tag

2014–2015

Nemzeti Kulturális Alap, Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma, tag

2012–2014

Nemzeti Kulturális Alap, Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma, vezető

1999–2003

Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottsága, tag

2005–2011 

Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány, a kuratóriumi tagja 

2003– 

Márai Sándor Kulturális Közalapítvány, a kuratórium elnöke 

1999–

Nemzeti Kegyeleti (2006-tól Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti) Bizottság, tag 

1993–2011 

Magyar Történelmi Film Alapítvány (2006-tól Közalapítvány), a kuratórium titkára 


SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI, SZERKESZTŐSÉGI TAGSÁGOK

2017–

Rendvédelem-történeti Füzetek, a szerkesztőbizottság tagja

2017–

Rubicon, a szerkesztőbizottság tagja

2016

Emlékeztető, a szerkesztőbizottság tagja

2015–

Századok, a szerkesztőbizottság tagja

2014–

Central European Papers, a szerkesztőbizottság tagja

2013–

Társadalom és Honvédelem, a szerkesztőbizottság tagja

2013–

Nemzetbiztonsági Szemle, a szerkesztőbizottság tagja

2013–2014

Szakmai Szemle, a szerkesztőbizottság tagja

2012–

Történelmi Szemle, a szerkesztőbizottság tagja

2012–

Honvédségi Szemle, a szerkesztőbizottság tagja

2010–2017

Rubicon, a szerkesztőség tagja

2003–2008

Csángó Tükör, a szerkesztőbizottság tagja

2001–2003

New Hungarian Review, a szerkesztőbizottság tagja

2001–

Magyar Napló, a szerkesztőbizottság tagja

1999–2000 

Hadtörténelmi Közlemények, a szerkesztőbizottság elnöke 

1997–

Bécsi Napló, a szerkesztőbizottság tagja 

1993–2007 

Új Honvédségi Szemle, a szerkesztőbizottság tagja 

1993–2000 

Iskolakultúra, a történelem rovat vezetője

1991–

Hadtörténelmi Közlemények, a szerkesztőbizottság tagja


KITÜNTETÉSEK, DÍJAK

2017

Bugát Pál-emlékérem

2016

Magyar Érdemrend középkeresztje

2015

Honvédelemért kitüntető cím, I. fokozata

2015

Szemere Bertalan-díj

2015

A legsikeresebb szerző díj

2015

A Világ Magyarságáért Díj

2014 

Kaposvár Városért-díj

2013 

A Korunk kulcsa 2013 díj

2012 

Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich

2011 

Dr. Szobonya Zoltán-emlékérem

2002

Supka Géza-emlékérem

2001

Honvédelemért kitüntető cím, I. fokozata

2001

Zrínyi Miklós-díj

2000

Honvédelemért kitüntető cím, I. fokozata

1998 

Honvédelemért kitüntető cím, II. fokozata

1994 

Honvédelemért kitüntető cím, II. fokozata

1993

Bezerédj-díj


IDEGENNYELV-ISMERET

  • orosz, katonai szaknyelvvel bővített felsőfokú állami nyelvvizsga,
  • német, katonai szaknyelvvel bővített középfokú állami nyelvvizsga,
  • angol, alapfok  (Nazareth College /Rochester, N. Y.,USA/)


KUTATÁSI TERÜLET

  • Magyarország a második világháborúban 19381945
  • a magyar királyi csendőrség 19191945
  • a magyar katonai felső vezetés 19191945
  • a magyar katonai nevelés és tisztképzés 18681945
  • magyar sporttörténet

Facebook   Youtube   Instagram