Szegedi és temesvári katonáknak állítottak emléket a Doberdón

szegedma.hu, 2014. november 28.

Információs és útbaigazító táblákat helyeztek el San Martino del Carso településen, a Doberdón harcoló szegedi 46. és a temesvári 61. gyalogezredek emlékműveinél és a helyi múzeum előtt egy szegedi és egy olaszországi civil szervezet önkéntesei. A táblák a Nagy Háború centenáriumán a magyar katonák emlékeit felkeresni szándékozó magyarországi utazók számára nyújtanak jelentős segítséget az eligazodásban.

Jeles eseményre került sor november harmadik hétvégéjén, az olaszországi Doberdón, a szegedi Meritum Egyesület és a San Martino del Carso-i Karszti Barlangkutató Egyesület Történeti Osztálya közös szervezésében. Magyarország Római Nagykövetsége és az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával a császári és királyi szegedi 46. és temesvári 61. gyalogezredek emlékműveinél immár új információs táblák hirdetik az ezredek példás helytállását. Az emlékhelyek megközelíthetőségét útbaigazító táblák mutatják, amelyeket szintén ez alkalomból állítottak San Martino del Carso településen, a Doberdó-fennsík egykori első világháborús hadszínterén.

Mindkét Doberdón harcoló ezred még a háború alatt otthagyta a maga emlékjelét az egykori táborhelyének központjában. A tájkép azonban az elmúlt egy évszázad alatt jelentősen átalakult, az egykori csatahelyszínt elnyelte a bozótos erdő. Az olasz-magyar civil összefogás keretében ösvényt vágtak és megtisztították az emlékművek környékét, újból megrajzolták a megfakult feliratokat. A négy nyelven, olaszul, magyarul, angolul és a helyi kisebbségre tekintettel szlovén nyelven kihelyezett információs táblákra korabeli fényképek is felkerültek, amelyek segítik az emlékművek egykori környezetének beazonosítását.

A temesvári emlékkő melletti táblán egy fiatal katona, egy zászlós portréjával is találkozhat a látogató. Ő nem más, mint Márton Áron, Erdély későbbi katolikus püspöke. Márton zászlós a temesvári 61. gyalogezredben nyolc hónapon át harcolt a Doberdón, és itt is sebesült meg 1916. július 19-én.

Az ezredek táborhelyei mellett egy harmadik információs táblával is találkozhat a San Martino del Carso-ba látogató magyar utazó. Ez a helyi első világháborús múzeum épülete előtt került elhelyezésre. E tábla már a Doberdó ma fellelhető emlékhelyeit veszi számba, mindezt szintén négy nyelven, köztük magyarul. Nagyon fontos az, hogy magyarul is, hiszen az Osztrák-Magyar Monarchia Doberdót védő katonai alakulatainak többségét Magyarország területéről sorozták.

A Meritum Egyesület készített egy magyar nyelvű kiállítási vezetőt is a helyi múzeum számára, ahol a kiállított anyagok döntő többsége az ottani harcok emlékét őrzi, nagyon sok köthető a magyar katonákhoz. A vezető betétlapja tartalmazza azon magyarországi ezredek felsorolását, amelyek a vérüket hullatták a Doberdón.

A kihelyezett táblák ünnepélyes átadására 2014. november 15-én került sor, amelyen megjelent többek között Gorizia tartomány és Csongrád megye elnöke, az olasz kormány képviselője, a térség több polgármestere, Magyarország Római Nagykövetségének ideiglenes ügyvivője és Magyarország Veronában működő tiszteletbeli konzulja is.

Az átadási ünnepséget követően az érdeklődők több előadást hallhattak magyarul és olasz tolmácsolásban: többek között Pintér Tamás ismertette a császári és királyi szegedi 46. és temesvári 61. gyalogezred Doberdó-fennsíkon található emlékeinek a történetét. Kukkonka Judit, a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár helyismereti könyvtárosának témája az „Az olasz front emlékei a szegedi Somogyi-könyvtárban” volt.

Stencinger Norbert az olasz szervezet által helyreállított Schönburg-alagút történetéről beszélt, de Orbán Róbert jóvoltából előadás hangzott el a Szombathelyről induló, Doberdón keresztül Tours-ba tartó Szent Márton Európai Kulturális Útvonalról is. Krabót Péter, Csáki Béla és Szanka József, a Meritum Egyesület tagjai Diendorfer Miksa exhumálásának történetéről beszéltek, aki a szegedi 46. gyalogezred zászlóaljparancsnoka volt és harcolt a Doberdó-fennsíkon. Abban a kavernában volt az itteni harcálláspontja, ami a San Martino del Carso-i múzeum alatt található, s amelynek a helyreállítása és kiállítóhellyé történő alakítása a civil szervezetek tervei között szerepel. A mai Szlovéniában, az egykori tolmeini hídfőnél a Mrzli Vrh oldalában álló magyar kápolnát is építtető, az 1950-es években kitelepített katonatiszt maradványait idén a szervezet munkatársai megkeresték Jászapátiban, és Szegeden ünnepélyes körülmények között temették újra. A prezentációk sorát Simon András néprajzkutató az alföldi tájat és borokat bemutató előadása zárta.

Az előadásokat követően első világháborús magyar katonadalok hangzottak el az Algyői Hagyományőrző Citerazenekar és Matus Mihály tárogatóművész előadásában. Végül a programokat egy hagyományos alföldi vacsora zárta. A gulyás mellé Zádori Károly dorozsmai borásznak köszönhetően alföldi bor is került.

A Doberdón történt táblaállítás méltó tisztelgés a Nagy Háború centenáriumán a magyar katonák helytállása előtt, mindemellett a magyar és olasz civilek összefogásának példaértékű mintája is.

A projekt a Meritum Kulturális és Közhasznú Egyesület, a Karszti Barlangkutató Csoport (Gruppo Speleologico Carsico) és a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány együttműködésében, a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa és a szombathelyi 350. számú Szent Márton Cserészcsapat közreműködésével jött létre, támogatói az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság, a Római Magyar Nagykövetség, a Csongrád Megyei Önkormányzat, Sagrado Község Önkormányzata voltak.

Facebook   Youtube   Instagram