Bibliográfia

Körömi Joachim: „Miről vallanak a tábori levelezőlapok? A budapesti III. kerületi Állami Főgimnázium volt diákjainak, igazgatójukkal folytatott levelezése az első világháború idején.”
1987 In: A Hadtörténeti Múzeum értesítője, 2. évf. p. 228-246.
Krámli Mihály: „Az osztrák-magyar dunai kereskedelmi hajózás katonai igénybevétele az első világháborúban: a Központi Szállításvezetőség Hajózási Csoportja által irányított hajózás, 1917-1918.”
2009 In: Hadtörténelmi Közlemények, 122. évf. 1. sz. p. 52-110.
Litván György: „Az első világháború és az 1918-19-es forradalmak magyar vonatkozású anyagai a francia levéltárakban.”
1973 In: Történelmi szemle, 16. évf. 1-2. sz. p. 265.
Lukács Anna: „Daniel Marc Segesser: Az első világháború globális nézőpontból.”
2012 In: Klió: történettudományi szemléző folyóirat, 21. évf. 1. sz. p. 86-90.
Luxné Vincze Judit: „A magyarországi ipari szakszervezetek az I. világháború idején: (1915-1916).”
1992 In: Múltunk, 37. évf. 2-3. sz. p. 184-210.
Major Miklós: „Az osztrák-magyar rohamzászlóaljak végleges szervezését előkészítő intézkedés.”
1933 In: Magyar Katonai Szemle, 3. évf. p. 214.
Maruzsa Zoltán: „Tisza István külpolitikai koncepciója az első világháború végén.”
2011 In: Kommentár, 5. sz. p. 30-46.
Menyhárt Lajos: „I. A. Gyakonova: Különtárgyalások a cári Oroszország és a császári Németország képviselői között az első világháború idején.”
1985 In: Századok, 119. évf. 5-6. sz. p. 1390-1391.
Menyhárt Lajos: „K. N. Tarnovszkij: Kisipari szervezetek Oroszországban az első világháború éveiben. Voproszi Isztorii, 1981.”
1983 In: Századok, 117. évf 4. sz. p. 905-906.
Merényi László: „Békemozgalmak 1917/18 fordulóján.”
1978 In: Budapest, 16. évf. 7. sz. p. 18-21.
Miklós Zoltán: „Tan- és előadási mód” az I. világháború alatt a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián.”
2003 In: Budapesti nevelő, 39. évf. 2. sz. p. 66-70.
Mucsi Ferenc: „Az 1917-es oroszországi februári forradalom hatása Magyarországon.”
1958 In: Századok, 92. évf. 5-6. sz. p. 685-698.
Mucsi Ferenc: „Sajtó, cenzúra Magyarországon az első világháború idején.”
1984 In: Történelmi szemle, 27. évf. 1-2. sz. p. 192.
Nagy Endre: „Az első világháború diák-katonái.”
1977 In: Soproni szemle: művelődéstörténelmi folyóirat, 31. évf. 1. sz. p. 69-74.
Nevelő Irén: „A munkásosztály helyzete Magyarországon az első világháború idején, 1914-1917.”
1965 In: Századok, 99. évf. 6. sz. p. 1206-1227.
Nevelő Irén: „Az üzemek militarizálása és a panaszbizottságok az első világháború idején.”
1967 In: Történelmi szemle, 7. évf. 1. sz. p. 64.
Oláh Gábor: „Lak-hatóság: az I. világháború hatása a budapesti lakáskérdésre.”
2010 In: Korall: társadalomtörténeti folyóirat, 11. évf. 40. sz. p. 146-162.
Palovics Lajos „Városrendezés az első világháború előestéjén.”
1992 In: História, 14. évf. 1. sz. p. 21.
Pálosi Ervin: „Budapest kriminalitása és mortalitása az 1909-1925. években.”
1927 In: Statisztikai Közlemények 55. évf. 3. sz.
Pári András: „Ikerszületések Magyarországon az I. világháború óta. Harmincból egy.”
2012 In: Élet és tudomány, 67. évf. 13. sz. p. 393-395.