Bibliográfia

Hajdu Tibor: „Szovjet-Oroszország és az első világháború vége. A breszti béke évfordulójára.”
2008 In: História, 30. évf. 1. sz. p. 3-6.
Hajdú Zoltán: „A Vajdaság 1910-1920 között: Szerb-magyar együttélés és a világháború.”
2010 In: História, 32. évf. 1-2. sz. p. 30-32.
Haraszti György: „Kényszerperegrináció az első világháború után.”
2013 In: Rubicon, 24. évf. 1. sz. p. 62-65.
Hegedüs Ábel: „A Nagy Háború hatása a magyar térképészetre.”
2011 In: A Hadtörténeti Múzeum értesítője, 12. sz. p. 243-250.
Hevesi Gyula: „A proletárforradalom mozgalmi előzményeiről az első világháború alatt.”
1949 In: Társadalmi szemle, 4. évf. 3-4. sz. p. 214-223.
Izsa Melinda: „Könyvtárak, könyvellátás az első világháborúban.”
1996 In: Új honvédségi szemle, 50. évf. 9. sz. p. 114-119.
Jemnitz János – Mucsi Ferenc: „A munkásság állásfoglalása az első világháború kitörésekor: nemzetközi munkásmozgalomtörténeti konferencia, Linz, 1969. szeptember 16-20.”
1970 In: Századok, 104. évf. 5-6. sz. p. 1304-1311.
Jemnitz János: „Alan Clinton: Munkástanácsok az első világháború idején. International Review of Social History, 1970.”
1972 In: Századok, 106. évf. 1. sz. p. 248-250.
Jeszenszky Géza: „A párizsi békekonferencia gyarmati vitája 1919 januárjában.”
1971 In: Századok, 105. évf. 3-4. sz. p. 630-657.
Jeszenszky Géza: „Charles Chatfield: Az első világháború és a liberális pacifisták az Egyesült Államokban: The American Historical Review, 1970.”
1972 In: Századok, 106. évf. 2. sz. p. 512-513.
Jeszenszky Géza: „Michael R. Gordon: A belpolitikai konfliktus és az első világháború eredete: a brit és a német eset: The Journal of Modern History, 1974.”
1975 In: Századok, 109. évf. 5-6. sz. p. 1163-1165.
Julier Ferenc: „Gróf Tisza István befolyása a világháborús hadvezetésre. Első hadi év (1914 augusztus-1915 május).”
1932 In: Magyar Szemle, 59. sz. p. 220-230.
Jurkovic, Milos: „A soproni líceum az első világháború alatt.”
1979 In: Soproni szemle: művelődéstörténelmi folyóirat, 33. évf. 1. sz. p. 81-87.
Kelecsényi László: „Az első világháború magyar filmeken.”
2010 In: Múltunk, 55. évf. 3. sz. p. 150-155.
Kerényi Ferenc: „Pedagógusokhoz intézett felhívások az első világháború idején.”
1966 In: Soproni szemle: művelődéstörténelmi folyóirat, 20. évf. 1. sz. p. 71-73.
Kiss Gábor: „A cs. és kir. haditengerészet orvosi kara az I. világháború idején.”
2008 In: Orvostörténeti közlemények, 54. évf. 1-4. sz. p. 117-122.
Kiss Gábor: „Fertőzéses megbetegedések az osztrák-magyar hadseregben az első Világháború idején.”
2010 In: Orvostörténeti közlemények, 56. évf. 1-4. sz. p. 197-204.
Kiss Gábor: „Honvéd, valamint császári és királyi egészségügyi intézmények az első világháború idején.”
2006 In: Orvostörténeti közlemények, 51. évf. 3-4. sz. p. 191-204.
Kiss Gábor: „Nemi betegségek az osztrák-magyar haderőben az első világháború idején.”
2006 In: Orvosi hetilap, 147. évf. 46. sz. p. 2237-2238.
Kovács Gergelyné: „Az első világháborús emlékművek és utóéletük.”
1982 In: Művészet, 23. évf. 12. sz. p. 4-9.