Személyes archívum

Tábori képeslap

Sabjanics József gyűjteményéből

katonai portrék/háborús képek

1917. szeptember 9.
A képeslapon jobbról harmadik a beküldő nagyapja, Lekics István földműves (szül.: 1887. október 15. Gyülevész). Elmondása alapján a nagykanizsai 20. honvéd gyalogezredhez vonult be 1914/15-ben. Cáricini hadifogságból német nyelven írt tábori képeslapot családjának. A német nyelv használatának oka a következő: „Cáricin szláv tábor, amelyben főleg csehek élnek. Rajtuk kívül a negyedik számú barakkban (ahol Lekics István is raboskodott) 300 lengyel és 150 birodalmi német van elhelyezve, akik a francia gyárban dolgoznak. Van még 60-80 német-osztrák, ugyanennyi magyar, rutén és román is a táborban. Az egyik barakkban mintegy 120 mindenféle nemzetiségű hadifogoly asztalosmunkán dolgozik. A vojenni nacsalnik irodájában néhány cseh dolgozik, akik minden nem cseh nyelvű levelezést félredobnak. A többi nemzetiséget a  csehek elnyomják. Megesett sokszor, hogy a lengyeleket akik munkára találtak a városban, a csehek közbenjárására nem engedték ki a munkahelyre. A tiszti táborban mintegy 150 cseh, 76 lengyel, 2 német-morva és néhány más nemzetiségű tiszt él. A lengyel tiszteknek a monarchia iránti hűsége kifogástalan." - Baja Benedek–Pilch Jenő (szerk.): Hadifogoly magyarok története. Athenaeum, Budapest, 1930. A képet unokái firkálták össze.
A Barócsi testvérek
Csoportkép
Tóth János katonatársaival kártyázik
Kovács Ferenc katonatársaival
Wettstein András hadnagy és tiszttársai