Portrék

Orlando, Vittorio

1860 - 1952

olasz politikus, miniszterelnök

1917 októberétől miniszterelnök. Elismerte a csehek és a délszlávok függetlenségi törekvéseit, valamint a román területi igényeket. A párizsi békekonferenciákon nem sikerült az olasz elvárásokat érvényre juttatnia, ezért 1919 nyarán lemondott. (Fotó: www.gwpda.org/photos)
Bratianu, Ion I. C.
I. Ferdinánd
I. Albert
I. Péter
Briand, Aristide